Hoogwater

Een actueel citaat van de website van ARK:

“Gelderse Poort stroomt vol
De uiterwaarden langs Rijn en Waal stromen nu helemaal vol. Zomerdijken zijn al deels ondergegaan en om deze dijken te sparen zijn vooraf al sluisjes geopend. In de Millingerwaard stond vanmiddag al decimeters water op het grote toegangspad bij de kerk van Kekerdom. De hoge dam naar de voormalige steenfabriek de Beijer was net niet overstroomd en door de sluis kolkte het water met geweld naar binnen. Terwijl de Millingerwaard volstroomd staan de grazers in de hele Gelderse Poort hoog en droog. In de Millingerwaard en bij de Nijmeegse Stadswaard zijn verschillende hoogwatervrije vluchtplaatsen en hier staan de koniks en galloways die bij Kekerdom werden aangevuld met 3 damherten en tig andere dieren. Bij de Bizonbaai en Erlecomse Waard zijn de konikpaarden en gallowayrunderen verhuisd naar aangrenzende terreinen. In het Kekerdomse en in het Gendtse ooibos werden bevers waargenomen. Deze moeten nu ook tijdelijk op zoek naar vervangende woonruimte omdat hun burchten overstroomd zijn. Bij vorige overstromingen bouwden de bevers tijdelijke hoogwaterburchten of verbleven ze in een soort drijvend takkenplatform in de kruinen van de bomen. Moeilijker is het voor muizen, mollen en konijnen. Op verschillende plekken werden vandaag langsdrijvende takken gezien met daarop meeliftende veld- en spitsmuizen. Drijvende snackbars voor meeuwen en reigers. De komende dagen zal de Rijn nog circa 1,5 meter doorstijgen om vervolgens te gaan zakken.”

En het gedicht dat ik zo’n 7 jaar geleden schreef naar aanleiding van eenzelfde situatie:

Hoogwater

Duwbakken zweven door buitendijks land,
reeën zijn een smeltend eiland opgedreven,
rond de kerk van Kekerdom is de jaarlijkse
lijkwassing in volle gang, mijn kijker gaat

van hand tot hand, de waarden staan blank,
het wild waadt schichtig naar de oeverkant,
aan de torenvoet raakt statig een verwelkte
graftak vlot, dagjesmensen leven, de doden

zijn dood, beurtschippers varen eindelijk
hun grote vaart en ik wil dat het water ons
weer draagt, ook als het crucifix zal komen

droog te staan, er hazenlijken in het ooibos
hangen, het jutten is gedaan en de Gelderse
poort niet meer wagenwijd open zal staan.

 

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *